Ansiomerkkisäännöt

SÄÄNNÖT KUNNIAKOMMODORIN JA KUNNIAJÄSENEN KUTSUMISESTA SEKÄ LIPPUJEN JA ANSIOMERKKIEN JAKAMISESTA


Oulun Merenkävijät ry voi kutsua kunniakommodorikseen henkilön, joka on toiminut seuran kommodorina, varakommodorina tai hallituksen jäsenenä yhteensä vähintään 15 vuotta ja edistänyt seuran tarkoitusperien toteutumista poikkeuksellisen ansiokkaasti. Seuralla voi olla kerrallaan yksi kunniakommodori.


Oulun Merenkävijät ry voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on vähintään 12 vuoden ajan toiminut aktiivisesti seuran hallituksessa, jaoksissa tai muissa seuran tehtävissä ja on edistänyt ansiokkaasti seuran tarkoituksen toteutumista. Seuralla voi olla samanaikaisesti enintään viisi kunniajäsentä.


Oulun Merenkävijät ry:n lippuja, standaareja ja ansiomerkkejä jaetaan tunnustuksen osoituksena henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet seuran toimintaa tai toimineet merkittävällä tavalla sen hyväksi.


Oulun Merenkävijät ry:n liput, standaarit ja ansiomerkit ovat:

  • Seuran kolmikielekkeinen standaari
  • Seuran yksikielekkeinen standaari
  • Kunniajäsenen pöytälippu
  • Kultainen ansiomerkki
  • Kultainen harrastusmerkki
  • Hopeinen ansiomerkki
  • Hopeinen harrastusmerkki
  • Juniorimerkki


Kunniakommodorin ja kunniajäsenen kutsuu seuran yleinen kokous.


Lipun, standaarin tai merkin myöntää seuran hallitus.


Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut seuran hallituksessa vähintään 12 vuotta ja edistänyt ansiokkaasti seuran tarkoituksen toteutumista.


Kultainen harrastusmerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut seuran hallituksessa tai jaoksissa yhteensä vähintään 12 vuotta tai on osallistunut pitkään ja menestyksellisesti purjehduskilpailuihin. Kultainen harrastusmerkki voidaan antaa myös henkilölle, joka on saavuttanut mestaruuden kansallisessa tai kansainvälisessä purjehduskilpailussa.


Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut seuran hallituksessa vähintään kuusi vuotta ja edistänyt ansiokkaasti seuran tarkoituksen toteutumista.

10 §
Hopeinen harrastusmerkki voidaan antaa henkilölle, joka on osallistunut seuran toimintaan jaoksissa vähintään kuuden vuoden ajan tai on osallistunut toistuvasti kansallisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin tai on muulla tavalla kunniakkaasti edustanut seuraa tai on edistänyt ansiokkaasti seuran tarkoituksen toteutumista.

11 §
Juniorimerkki voidaan antaa seuran junioritoimintaan aktiivisesti osallistuneelle nuorelle, joka on harrastanut junioripurjehdusta usean kauden ajan ja menestynyt hyvin purjehduskilpailuissa.

12§
Erityisistä syistä edellä mainittuja tunnustuksenosoituksia voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä myöntää myös muille henkilöille ja yhteisöille.

13 §
Seuran liput, standaarit ja ansiomerkit numeroidaan ja niistä pidetään luetteloa.

14 §
Seuran standaarit, liput ja merkit luovutetaan seuran yleisissä kokouksissa tai muissa seuran tilaisuuksissa. Seuran hallituksen edustaja voi luovuttaa näitä myös muissa kuin seuran tilaisuuksissa.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.1.2007