Sääntöesitys syyskokoukseen 2018

Hyvät merenkävijät

Tulethan syyskokoukseen kuulemaan tulevan purjehduskauden toimintasuunnitelman
sekä sanomaan mielipiteesi uusista säännöistä.
Ehdotus OM säännöiksi 11112018

Syyskokouksen esityslista

Aika 15.11.2018 kello 18:00
Paikka Johteenpooki
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja 
tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi:
Hallituksen esitys: pidetään maksut samana.
6. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma
Hallitus esittelee toimintasuunnitelman
7. Esitetään ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio
8. Valitaan yhdistykselle 
Kommodori
Varakommodori erovuoroisen tilalle
Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Sääntömuutos