Röytän sähköhanke 2020

IIN RÖYTÄN SÄHKÖISTYKSEN UUSIMINEN JA KUNNOSTAMINEN

HANKKEEN TARKOITUS

Hankkeen tarkoituksena on saada uuteen, erityisesti isoille veneille tarkoitettuun, teräsponttilaituriin sähköpistokkeet. Sähköpistokkeiden lisäksi laiturille tulee saada riittävä valaistus, jotta se olisi turvallinen niin veneilijöille kuin yleisötapahtumissa ja matkailukäytössä. Viranomaispaikalle tarvitaan voimavirtapistorasia. Samassa yhteydessä tulee uusia (ja dokumentoida) kaikkien laiturien ja satamakentän sähköistys ja valaistus sekä Riemuliiterin sähköistys ja valaistus vastaamaan tämän päivän sähköturvallisuusvaatimuksia.
Röytän satamaa on uudistettu ja parannettu viime vuosina Iin Röytän toimijoiden tekemän Röytän palveluvarustuksen parantaminen -hankkeen sekä Metsähallituksen yhdessä Iin kunnan kanssa toteuttaman laiturihankkeen avulla. Sähköhanke viimeistelee näiden aiemmin toteutettujen hankkeiden avulla luodun kokonaisuuden lisäämällä sataman käyttömukavuutta veneilijöille, parantamalla turvallisuutta ja sataman käytettävyyttä matkailukohteena. Lisäksi nykyaikainen sähköjärjestelmä led-valoineen säästää energiaa.
Tiivistetysti sanottuna: Jos halutaan, että laiturisähköt löytyvät jokaisesta laiturista ja toimivat sekä säilyvät jatkossakin, on toimittava silloin, kun rahoitusta on tarjolla.

TOIMENPITEET

Sähkökaapelit uusitaan mittarikeskukselta satamaan.  Sähkökaapelit upotetaan 700 mm syvyyteen.  Satamaan asennetaan kolme katujakokaappia.  Satamakentän valaistus uusitaan.  Teräsponttilaiturille asennetaan pistorasiat sekä valaisimet.  Viranomaispaikalle asennetaan voimavirtapistorasia.  Kelluvien laiturien valaisimet ja sähkötolpat uusitaan ja samalla pistorasiamäärää lisätään.  Saaren juhlatilaan eli Riemuliiteriin uusitaan sähköistys valaisimineen takaamaan turvallinen ja varma sähkönsaanti sekä valaistus tapahtumissa.  Asennetaan sääasema, joka välittää ajantasaista paikallista säätietoa.

HANKKEEN ETENEMINEN

Seurat nimeävät edustajansa suunnittelutyöryhmään pikaisesti.  Sähkösuunnittelija käy Röytässä 10/2019. Suunnitelman valmistuttua työryhmä katselmoi suunnitelman ja ryhtyy tekemään tarkempaa hankesuunnitelmaa.  Talvella Röyttään tehdään tikkutie mahdollisia kuljetuksia varten.  Uudet kaapelit pyritään kaivamaan maahan kesäkuun 2020 aikana.  Laiturisähköjen pitäisi olla käytössä koko kauden. Uusien pistokkeiden kytkentävaiheessa tulee lyhyt käyttökatkos.
Iin Röytän toimijat ry

HANKEEN RAHOITUS

Investoinnin hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä 83 500 euroa, johon ELY-keskus on myöntänyt hanketukea yhteensä 41 750 euroa. Vastikkeettoman työn määrä hankkeelle on 37 575 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus on yhteensä 4 175 euroa.
Saaressa aktiivisesti toimivat seurat eli Iin Meriseura, Haukiputaan Pursiseura, Haukiputaan Veneilijät, Oulun Merenkävijät , Oulun Purjehdusseura, sekä Oulun Työväen Pursiseura muodostavat Iin Röytän toimijat ry:n ja osallistuvat hankkeeseen yhteisvastuullisesti saman suuruisin talkootyö- ja omarahoitusosuuksin jäsenmäärästä riippumatta.

TOTEUTUKSEN ORGANISAATIO

Hankkeen suunnittelutyöryhmään tarvitaan edustus kaikista seuroista. Antti Wiik toimii hankkeen yhteyshenkilönä. Suunnittelutyöryhmään toivotaan erityisesti sähköasiantuntemusta omaavia ja hankkeeseen sitoutuvia henkilöitä.
Seurat ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen samansuuruisin talkootyöosuuksin seurojen koosta riippumatta. Talkootyö on merkittävä osuus hankkeen rahoitusta. Seurojen vastuuhenkilöt hankkivat tekijöitä talkoisiin ja huolehtivat talkootiedotuksesta seurojen sisällä.
Hanke vaatii paljon muitakin tekijöitä kuin sähköasiantuntijoita. Kuljetukset, muonitus, kaivuutyö, kaapeleiden veto, asentaminen, purkaminen vaativat käsipareja. Tehdyt talkootunnit kartuttavat hankkeen kassaa ja varmistavat hankkeen onnistumisen aikataulussa.

TIEDOTUS

Hankkeen etenemisestä ja talkoista ilmoitetaan Röytän toimijoiden facebook -sivulla ja suunnittelutyöryhmän jäsenet saavat tiedotteita sähköpostitse. Seurojen vastuuhenkilöiden tehtävänä on tiedottaa seurojensa jäseniä.