Katsastus ja valmistautuminen

Katsastusten tarkoituksena on edistää turvallisuutta veneilyssä.

Vain katsastettu vene oikeuttaa seuran lipun käyttöön. Katsastettu vene  ilmoitetaan liittojen venerekistereihin. Telakka-alueellamme kaikkien veneiden tulee olla katsastettuja saadakseen laituripaikan. 

Peruskatsastus (runkokatsastus) tehdään veneille viiden vuoden välein sekä aina kun seuraan tulee uusi vene. Normaali vuosikatsastus tehdään sitten vuosittain, muista varata katsastusaika sekä maksaa katsastus Holviin. Oulun Merenkävijöissä veneiden runkokatsastukset alkavat toukokuussa ja veneitä käydään runkokatsastamassa rannalla.
Vuosikatsastukset alkavat  kesäkuun alkupäivinä ja katsastusvarauslista tulee huoltorakennuksen seinään muutamia päiviä ennen ensimmäisiä katsastuspäiviä. Tarkoitus olisi, että kaikki veneet saataisiin katsastettua kesäkuussa, mieluimmin vielä ennen juhannusta.

Runkokatsastuksista

Katsastuksen tulee tapahtua yhteistyössä veneen omistajan kanssa.
On hyvä, että omistaja katsastuksen yhteydessä näkee veneensä kunnon. Samalla katsastaja voi opastaa omistajaa itse seuraamaan veneensä kuntoa. Ei ole pahitteeksi, jos omistaja vuosittain käy itse rungon läpi vaikkapa kevätkunnostuksen yhteydessä.
Runkokatsastusta varten tulee veneen olla maissa.
Seuraavat valmistelevat toimet ovat tarpeen ennen katsastusta:

 • Ylimääräisen tavaran poisto veneestä
 • Turkkiluukkujen yms. avaus ja/tai poisto
 • Läpivientien letkujen ja mahdollisesti venttiilien irrotus

Mahdollisten ”mustaa rautaa” olevien akseleiden ulosveto.
Omistajan tulisi saattaa vene katsastuskuntoon ennen katsastusta. Tavoitteena on mahdollisimman moneen rungon kohtaan käsiksi pääsy.

Vuosikatsastuksista

 • Huolehdi katsastusmaksun maksamisesta etukäteen Holvi-tilille. Holvi-tili lähettää sähköpostiisi kuitin maksusta- pidä se tallessa ja esitä katsastajalle.
 • Varaa aika katsastukseen huoltorakennuksen kuistilla olevaan listaan. Muista ilmoittaa myös puhelin numerosi ja veneesi sijainti. Katsastuksessa menee noin puoli tuntia. Kaikkina katsastuspäivinä voi suorittaa runko (rannalla) tai vuosikatsastuksen (vesillä)
 • Ilmoittaudu katsastuspäivänä kello 18.00-20.00  huoltorakennuksella katsastajalle tai odota veneessäsi kunnes katsastaja tulee paikalle. Huomioi että katsastusjärjestys ei välttämättä ole se missä järjestyksessä varaukset ovat listalla.
 • Ota etukäteen esille katsastusvarusteet, katsastuspöytäkirja edelliseltä vuodelta, tämän vuoden katsastusmaksukuitti sekä vakuutusmaksukuitti.
 • Veneestä tulee esittää vakuutustodistus ja veneen vakuutusnumeron tulee olla kirjattuna venerekisterin tietoihin

Ota valmiiksi esiin veneessäsi muun muassa seuraavat asiat:

 • Venepaperit
 • Sammutin (tarkastettu kuluvalle vuodelle)
 • Hätäraketit (Parasta ennen päivämäärän mukaan) tai tarkoituksen mukainen led hätämerkinantoväline.
 • Heittoliina
 • Merkkikuviot
 • Ensiapuvälineet
 • Käsivalaisin
  * Kaikki KATSASTUSKOHTEET

Katsastuskriteerit

Suurin osa Oulun Merenkävijöiden veneistä katsastetaan luokkaan 3. Kuitenkaan luokan 3 veneellä ei olisi suotavaa ajaa/purjehtia esim.
Oulusta suoraan meren yli Luulajaan. Luokan 1 ja 2 veneillä se on ok.

Nyt näiden 3 luokkaan katsastettavien veneen omistajien tulisikin harkita olisiko syytä katsastaa vene luokkaan 2. Purjeveneissä se tarkoittaa VHF:n + radioluvan, radiolupakirjan, tutkaheijastimen hankkimista sekä tuplamäärän hätäraketteja ja punasoihtuja sekä käsivalonheitintä.
Myös myrskykeulapurje tai sitä korvaavana rullakeulapurje ja isopurjeen reivausjärjestely vaaditaan.
Moottoriveneissä VHF:n, tutkaheijastimen rakettien ja soihtujen lisäksi vielä vaaditaan kiinteä valonheitin ja käsivalonheitin.
Molemmissa sekä purje- että moottoriveneissä 2. luokassa vaaditaan myös 2 sammutinta.

Katsastusluokkakohtaiset vaatimukset

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin:

Karttakuva katsastusluokista

Katsastusluokka 1: Avomeri

Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Purjeveneet

Veneet on tarkoitettu avomeriolosuhteisiin pitkille matkoille. Veneen tulee kestää ylimurtuvat aallot ja oltava itseoikaiseva suuristakin kallistumista monirunkoveneitä lukuun ottamatta. Rungon, kannen ja kajuutan on aukkoineen ja luukkuineen oltava riittävän vesitiivis kokonaisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuuttaan tulee voida sulkea pääkannen tasolta, ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät kiinni veneessä mahdollisessa kaatumistilanteessakin. Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.

Moottoriveneet

Veneet on tarkoitettu avomeriolosuhteisiin pitkille matkoille.
Veneen on oltava täysin katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis, ja sen rakenteiden on kestettävä ylimurtuvat aallot. Veneen tulee kestää suuretkin kallistumat. Kulkuaukot ja -ovet kansilta kajuuttoihin on voitava sulkea vesitiiviisti. Kynnyskorkeuden on oltava vähintään 200 mm. Umpireelingeissä on oltava vuotoportit. Ulkolaidoituksessa olevat ilma- tai muut aukot pakoputkea lukuun ottamatta on voitava sulkea vesitiiviisti, ja ilmaottoaukoissa on oltava vesiloukut. Veneessä on oltava vähintään 35 kW kulkukoneisto, joka ei saa olla perämoottori.
Sisätiloista on oltava varapoistumistiet.

Katsastusluokka 2: Rannikko

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Pohjan-ja Suomenlahden, Riianlahden, Itämeren rannikot ja vain suotuisissa olosuhteissa Selkämeren ja Itämeren aavat keskustat (näillä alueilla voi, jos paikallinen matalapaine kehittyy äkkiä, olla nopeasti nousevan myrskyn vaara ja suojaan pääsy kyseenalaista).

Purjeveneet

Veneet on tarkoitettu meriolosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä. Veneen on oltava itseoikaiseva monirunkoveneitä lukuun ottamatta, ja kohtuullisen vesitiivis. Kulkuaukko kajuutasta avotilaan pitää voida sulkea pääkannen tasolta roisketiiviisti. Ilma-ja muut aukot on sijoitettava suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.

Moottoriveneet

Veneen on oltava katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis. Kulkuaukot ja ovet kansilta kajuuttoihin on voitava sulkea kohtuullisen vesitiiviisti. Umpireelingeissä on oltava vuotoportit. Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma-tai muiden aukkojen on oltava rungon puolivälin perän puolella ja rakenteeltaan sellaiset, ettei vesi pääse sisään suurillakaan kallistumilla.Ilmanottoaukoissa on oltava vesiloukut. Perämoottorin ohjauskaapelien ja letkujen läpivientien on oltava tiiviit. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet. Kynnyskorkeus vähintään 150 mm.

Katsastusluokka 3: Saaristo

Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren, Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Purjeveneet

Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin. Veneen rakenteiden pitää olla siten toteutettu, ettei niistä aiheudu veneen uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa.

Moottoriveneet

Veneen on oltava rakenteeltaan saaristokäyttöön soveltuva joko kajuutallinen tai HT-vene,jossa on yöpymis mahdollisuus tai runkopituudeltaan vähintään 5 metriä, jonka koneteho on vähintään 35 kW. Yöpymistilat pitää voida sulkea sade- tai roiskevesitiiviiksi kuomulla tai jollain muulla menetelmällä. Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma-ja muiden aukkojen on oltava rungon puolivälin perän puolella ja siten sijoitettuja, ettei vesi pääse niistä sisätiloihin.Perämoottorikaivon on oltava rakenteeltaan sellainen, ettei vesi pääse sieltä veneeseen.Kaapeli-ja letkuläpivientien on oltava tiiviit.

Katsastusluokka 4: Suojaiset vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

Purjeveneet

Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille tai veneilytapahtumiin, esim.ratapurjehduskilpailuihin, joissa on jatkuva valvonta ja pelastus valmius.

Moottoriveneet

Veneen on rakenteeltaan, asennuksiltaan ja kunnoltaan suojaisille vesialueille soveltuva. Vene voi olla HT-, tuulilasi- tai avovene

Katsastajien säännöt ovat selkiytyneet ja selviä ohjeita katsastuksen keskeyttämiseen ja hylkäämiseen on annettu. Tässä joitain poimintoja katsastusvaatimuksista:

 • Palonilmaisin on pakollinen kaikissa veneissä, joissa yövytään. Veneisiin, joissa on nestekaasutoimisia laitteita, suositellaan kaasuhälytintä.
 • Palosammuttimien paikat tulisi merkitä, jos ne ei ole suoraan näkyvissä.
 • Suoranaiset turvallisuuteen vaikuttavat varustepuutteet aiheuttavat katsastuksen keskeyttämisen välittömästi.
  Katsastus jatkuu, kun puutteet on korjattu. Esim. pelastusvälineet; ankkurit, airot tai melat, tarkastetut sammuttimet, sammutuspeite, hätäraketit, nestekaasujärjestelmän tarkastus, kulkuvalot, vedentyhjennysjärjestelmä ja vastaavat asiat pitää olla kunnossa.
 • Septitankkia ei enää saa tyhjentää veteen, imutyhjennys täytyy olla vuoden 2005 alusta. Puutteet merkitään katsastuspöytäkirjaan ja niiden tulee olla kunnossa seuraavaan katsastukseen mennessä.

Tässä on osa Telakkasäätiön säännöistä, jotka koskevat telakointia ja jäsenten velvollisuuksiin kuuluvaa vartiointia.
Tutustu täydellisiin sääntöihin Telakkasäätiön sivuilla.